Felanmälan

BRF Säsongskortet

FELANMÄLAN

 

KK´s Fastighetsservice, vår nya tekniska förvaltare

Vid fel i fastigheten, kontakta:

Kristian Karlsson

Mail: felanmalan@kkfast.se

 

Kontaktlista:

Felanmälan hiss

Journummer Kone AB: 08-618 01 80

Telefonnumret finns även i hissen och på anslagstavlan utanför hissen.

 

Felanmälan tv/tele/data

För mer information/felanmälan kontakta Telia kundservice fiber/lan tel.nr 020-240250.

 

Felanmälan vitvaror

Electrolux Hemprodukter AB: 0771-76 76 76